| Missie & Visie Missie & Visie

Bewust Zaanstreek 

Bewust Zaanstreek is onderdeel van een landelijke organisatie die zich toelegt op het helpen bouwen van levendige netwerken rond bewustwording. Professionals, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties die met bewustwording werken, gaan uit van het holistische principe: lichaam, geest en bewustzijn vormen één systeem en beïnvloeden elkaar. 

Missie

  • Zichtbaar maken van lokaal aanbod in persoonijke groei, welzijn, gezondheid en duurzaamheid
  • Ontwikkeling van lokale bewustzijnsnetwerken in de Zaanstreek
  • Professionalisering en kwaliteitsbevordering

Visie

Bewustzijn in Nederland is via steeds meer werkwijzen te ontwikkelen. Het aantal aanbieders dat werkt vanuit een holistisch wereldbeeld, neemt al jaren toe. Het is soms moeilijk om uit het grote aanbod het juiste te kiezen.

Een heldere website nodigt (be)zoekers uit te vinden. 

Bewust Zaanstreek gelooft in lokaal

  • Het is goed te weten wat dichtbij te vinden is
  • Als antwoord op een steeds breder wordend aanbod in bewustwording
  • Als kans om gemakkelijk samen te werken
  • Als gelegenheid om snel en goed te professionaliseren via een netwerk
  • Als antwoord op de file- problematiek

Lees meer over Bewust Nederland.